Enllaços

Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic (CEDOC – UIB)
Des del passat mes de desembre de 2012, el Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani en el dia del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, amb la col·laboració del CESAG, el CEDOC i el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB va emprendre una acció especial emmarcada en la convocatòria pública de R+D de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears amb el títol Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic de Mallorca, amb número de referència AAEE014/2012. Conjuntament s’incorporà a aquesta projecte una altra acció especial de recerca amb el títol Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic de Menorca, Eivissa i Formentera amb número de referència AAEE073/2012

Acció Especial AAEE32/2014 “Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears”
Mitjançant aquesta Acció Especial emmarcada dins l’àrea de Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 es varen analitzar tot un conjunt de publicacions turístiques o relacionades directament amb l’activitat turística de les Illes Balears. L’Acció R+D “Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears”, que va tenir lloc entre desembre de 2014 fins a juliol de 2015, va desenvolupar un continu seguiment dels continguts publicats i emesos sobre turisme als mitjans de comunicació de les Illes Balears.