Equip investigador i col·laboradors

Els membres de l’equip d’investigació que es proposen tenen una experiència important i demostrable en l’estudi del turisme des d’una perspectiva històrica, però també en el dels mitjans de comunicació. Des d’una òptica multidisciplinar, el grup de recerca queda estructurat per professionals de diferents disciplines com són el Turisme, el Periodisme, la Història, Història de l’Art la Filologia o l’Arquitectura. La majoria del grup té experiència en l’anàlisi de la realitat del turisme per la seva participació en el projecte de recerca competitiu Turisme Cultural a les Illes Balears: anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur de la Càtedra d’Estudis Turístics Melià Hotels International-UIB pel període 2013-2015.

Investigador responsable:
Sebastià Serra Busquets. Catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears i Director del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC).

Investigador contractat:
Tomeu Canyelles Canyelles: Doctor en Història i Màster en Comunicació.

Equip investigador:
– Catalina Amer Ballester: Llicenciada en Periodisme. Doctora en Història.
– Maria Barceló Crespí: Llicenciada en Història. Doctora en Història Medieval.
– Gloria Isabel Bosch Roig: Llicenciada en Filologia Alemanya. Doctora en Filologia Alemanya.
– Empar Isabel Bosch Sans: Diplomada en Magisteri. Màster en Comunicació.
– Juan Pedro Bover Sánchez: Grau en Història. Màster en Història Contemporània.
– María Ángeles Duran Mañez: Llicenciada den Periodisme. Doctora en Comunicació empresarial i institucional.
– Josep Maria Figueres Artigues: Doctor en Història.
– Ana Laura García Monserrat: Doctora en Història.
– Mª Brígida Gomila Juaneda: Llicenciada en Història de l’Art. Màster en Gestió del Patrimoni Cultural.
– Miquel Àngel Limón Pons: Llicenciat en Ciències de la Comunicació. Doctor en Periodisme.
– Francisca Lladó Pol: Doctora en Història de l’Art.
– Antoni Marimon Riutort: Doctor en Història.
– Joan Josep Matas Pastor: Doctor en Història.
– César Mateu Álvaro Llicenciat en Dret. Doctor en Història.
– Gabriel Mayol ArbonaLlicenciat en Història. Màster en Patrimoni Cultural.
– Lourdes Melis Gomila: Llicenciada en Història de l’Art. Doctoranda en Turisme.
– Elisabet Maria Morales Reus: Doctoranda en Història.
– Nicolás José Moragues González: Llicenciat en Història de l’Art. Doctor en Història.
– Margarita Novo Malvárez: Llicenciada en Història i Geografia.
– Andrea Pomar Capó: Llicenciada en Arquitectura. Màster Universitari en Patrimoni.
– Rafel Puigserver Pou: Doctor en Història. Màster en Comunicació.
– Maria Àngels Recio García. Doctora en Història. Llicenciada en Psicologia.
– Francisca Tur Riera: Llicenciada en Geografia i Història.
– Antoni Vives Reus: Doctor en Història.

Col·laboradors:
– Manuel Aguilera Povedano. Doctor en Periodisme.
– Isabelle Veronique Bes Hoghton: Doctora en Filologia Francesa.
– Alfons Méndez Vidal. Doctor en Economia. Institut Menorquí d’Estudis.
– Eduard Moyá Antón. Doctor en Filologia Anglesa.