Bibliografia

— Cooper-Richet, Diana; Vicens-Pujol, Carlota (2012): De l’ìle réelle à l’îlle fantasmée. Voyages, littératures(s) et insularité (XVIIe-XXe siècles), Noveau Monde éditions, Paris (França).

— DD.AA (2015): Turisme cultural. Anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur. Actes del Congrés Internacional de Turisme Cultural. Universitat de les Illes Balears [En fase de publicació, prevista per l’any 2016].

— Lladó Pol, Francisca (2015): “Las miradas de la Catedral desde los tópicos del paraíso y la felicidad. Escritores y pintores viajeros”. Dins La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys desprès. Publicacions de la Catedral de Mallorca, Palma.

— Melis Gomila, Lourdes; Serra Busquets, Sebastià i Vives Reus, Antoni (2009): Els museus de les Illes Balears, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma.

— Riera Font, Antoni i Aguiló Pérez, Eugeni (dirs.) (2009): Llibre Blanc del Turisme a les Illes Balears. Cap a una nova cultura turística, Palma.

— Serra Busquets, Sebastià; Canyelles Canyelles, Tomeu (2015): Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears [Publicació digital disponible a http://patrimoniperiodistic.uib.cat/index.php/turisme-i-mitjans].

— Serra Busquets, Sebastià; Canyelles Canyelles, Tomeu (2015): Turisme Desplegable “Turisme i Comunicació de les Illes Balears. Portades de les publicacions del segle XX”. Universitat de les Illes Balears / Centre d’Estudis i Documentació Contemporània.

— Serra Busquets, Sebastià; Canyelles Canyelles, Tomeu (2015): Turisme Desplegable “Turisme i Comunicació de les Illes Balears. Portades de les publicacions del segle XXI”. Universitat de les Illes Balears / Centre d’Estudis i Documentació Contemporània.

— Serra Busquets, Sebastià (2004): “Migracions i turismo” dins Col·loqui catalano-occità d’història contemporània. Eurocongrés 2000, Rúbrica Edicions, Barcelona.

— Serra Busquets, Sebastià (2001): Elements de canvi a la Mallorca del segle XX, Edicions Cort, Palma.

— Serra Busquets, Sebastià et al (2000): “El turisme en les institucions i en el debat públic” dins Wellcome! Un segle de Turisme a les Illes Balears, Fundació La Caixa, Palma.

— Serra Busquets, Sebastià (1995): “Turisme i cultura a les Illes Balears. Realitat històrica i perspectives” dins Turisme i cultura a les Illes Balears. Realitat històrica i perspectives, Universitat de les Illes Balears, Palma

— Serra Busquets, Sebastià (1994): “Incidència del turisme a l’opinió pública de les Illes Balears en el segle XX” dins El desenvolupament turístic a la Mediterrània durant el segle XX. XII Jornades d’Estudis Locals de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma.

— Serra Busquets, Sebastià et al (1994): “Visions del Turisme a les Illes Balears a través de la Història” dins Turisme, Societat i Economia de les Illes Balears, Fundació Emili Darder, Palma.

— Sastre Albertí, Francesc; Picornell Bauzà, Climent, Serra Busquets, Sebastià (dirs) (2002-2004). Turisme i societat a les Illes Balears, Dos volums.

—Vives Reus, Antoni (2013):“Les polítiques turístiques a les Illes Balears (1936-1960)” dins Entre el malson i l’oblit. L’impacte del franquisme en la cultura catalana i les Balears (1939-1960), Recerca i pensaments/69, Afers, Catarroja-Barcelona.