Altres projectes

– 2016. “Turisme i recepció del patrimoni cultural i natural de les Illes Balears en els mitjans de comunicació”. Referència: AAEE29/2015. Amb el Dr. Sebastià Serra Busquets com a investigador responsable i coordinat per Tomeu Canyelles Canyelles.

– 2015-… “Los fundamentos del cambio cultural en España (1960-1975)”. Referència: HAR2014-52882-P. Impulsat per Dr. Jordi Casassas Ymbert i Dr. Carlos Santacana Torres des de la Universitat de Barcelona (UB) amb la participació des de la Universitat de les Illes Balears del Dr. Sebastià Serra Busquets i Dr. Antoni Marimon Riutort.

–  2015. Acció Especial “Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears”. Referència: AAEE32/2014. Amb el Dr. Sebastià Serra Busquets com a investigador responsable i coordinat per Tomeu Canyelles Canyelles.

–  2014-2015. “Turisme cultural : Anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur”. Càtedra d’Estudis Turístics Melià Hotels International / Universitat de les Illes Balears. Amb el Dr. Sebastià Serra Busquets com a investigador responsable  i coordinat per Gabriel Mayol Arbona.

–  2013. Projecte de Càtedra UNESCO Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic presentat per la Universitat de Costa Rica, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de les Illes Balears. Investigadors responsables: Dr. Josep Maria Figueres Artigues (UAB), Dra. Patricia Vega Jiménez (UCR) i Dr. Sebastià Serra Busquets (UIB).

–  2012-… “Catàleg històric general de la premsa en català”. Referència: PT2012-S05-GUILLAMET. Impulsat per la Universitat Pompeu Fabra (Catalunya) pel Dr. Jaume Guillamet amb el suport de l’Institut d’Estudis Catalans (IES). En qualitat de col·laboradors, hi participaren el Dr. Sebastià Serra Busquets  i Arnau Company Matas.

–  2012-… Projecte xarxa TRANSFOPRESS (Résau Transnational pour l’Étude de la Presse en Langues Étangères). Impulsat des de la Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) i el Centre d’Histoire Culturelle des Societés Contemporaines (CHCSC). Hi participen com a investigadors de la Universitat de les Illes Balears la Dra. Carlota Vicens Pujol i el Dr. Antoni Marimon Riutort.

–  2012-2013: Acció Especial “Projecció del Patrimoni Periodístic de Menorca, Eivissa i Formentera”. Referència: AAEE073/2012. Amb el Dr. Antoni Marimon Riutort com a investigador responsable i coordinat pel Dr. Antonio José Viñarás Domingo (Eivissa i Formentera) i Xavier Mompó Juaneda (Menorca).

–  2012-2013. “Acció Especial “Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic de Mallorca”. Referència: AAEE014/2012. Amb el Dr. Sebastià Serra Busquets com a investigador responsable i coordinat per Gabriel Mayol Arbona i Rafel Puigserver Pou.

–  2002. Minority Newspapers to New Media”. Referència: TIC2000-3220-CE. Projecte impulsat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia del Govern d’Espanya i coordinat per la Universitat de les Illes Balears amb el Dr. Sebastià Serra Busquets com a investigador responsable.

–  2001. “Minority Newspapers to New Media”. Referència. ECD-3316-26966. Projecte impulsat per la Unió Europea i coordinat per la Universitat de les Illes Balears amb el Dr. Sebastià Serra Busquets com a investigador responsable.